'

De bestuursstructuur van OMNI-vereniging Quintus

Het doel van de Omni vereniging is:

  1. de belangenbehartiging van de aangesloten leden (verenigingen)
  2. het bevorderen van onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partners
  3. het vervullen van een maatschappelijke functie.

Het bestuur van de Omni-vereniging bestaat uit vertegenwooridgers van de zeven verenigingen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Wouter Loots (secretaris) en Jan de Boer (penningmeester). De positie van voorzitter is vacant.

 

 

 

Het bestuur is nu v.l.n.r. Frans Meurs (tennis), Ronald van Dijk (gymnastiek), Wouter Loots (volleybal),
Aad Buitelaar (badminton), Jan de Boer (Jeu de Boules), Marcel Vis (voetbal) en Eric van Steekelenburg (handbal).
Per 8-03-2018 heeft Miranca van Zeijl de plaats van Aad Buitelaar ingenomen voor de badminton.

 

Statuten

Op 10 april 2013 is de Omni vereniging Quintus als mede-opvolger van de Sportfederatie Quintus (SFQ) opgericht. Alle zeven verenigingen van Quintus (badminton, gym, handbal, jeu de boules, tennis, voetbal, volleybal), die ieder een tak van sport vertegenwoordigen, zijn lid van de Omni vereniging Quintus. Deze verenigingen komen bijeen in algemene ledenvergaderingen.

Voor de nieuwe Omni vereniging en de Stichting Beheer en Expoitatie Quintus zijn nieuwe statuten opgesteld en vastgesteld bij notaris Verrijp op 10 april 2013.

quintus-omni-organisatie

 

Stichting Beheer & Exploitatie Quintus.

De stichting beheert & exploitateert de twee sporthallen, kantines, kleedkamers en de buitenvelden van voetbal en handbal.  

De Tennis (TVQ) en Jeu de Boules beheren en exploiteren op de Uithoek hun eigen complex.

 

De Stichting wordt vertegenwoordigd door 3 bestuurders : Maurice van Lis (namens de handbal), John van der Valk / voorzitter (namens de voetbal) en Rob Vis (namens de Omni vereniging).

 

Downloads

| © 2020 - quintus-omni.nl | bezoekers totaal: 187233 | bezoekers vandaag: 19 | bezoekers online: 1 |