https://www.traditionrolex.com/17 Website OMNI-vereniging Quintus - Kwintsheul '
https://www.traditionrolex.com/17

Het bestuur van de OMNI-vereniging Quintus

Het doel van de OMNI-vereniging is:

  1. de belangenbehartiging van de aangesloten leden (verenigingen)
  2. het bevorderen van onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partners
  3. het vervullen van een maatschappelijke functie.

Het bestuur van de OMNI-vereniging bestaat uit vertegenwooridgers van de zeven verenigingen.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Wouter Loots (secretaris en penningmeester)
De positie van voorzitter is vacant en rouleerd per half jaar als plv. voorzitter over de andere bestuursleden.

 

 

Marije Helleman is bestuurslid namens de badminton. De foto van het huidige bestuur (behalve Marije)
met v.l.n.r.  Eric van Steekelenburg (handbal), Freek Batist (tennis), Wouter Loots (volleybal), Ronald van Dijk (gymnastiek), Peter Zwinkels (Jeu de Boules) en Marcel Vis (voetbal).

 

Statuten

Op 10 april 2013 is de OMNI-vereniging Quintus als mede-opvolger van de Sportfederatie Quintus (SFQ) opgericht. Alle zeven verenigingen van Quintus (badminton, gym, handbal, jeu de boules, tennis, voetbal, volleybal), die ieder een tak van sport vertegenwoordigen, zijn lid van de OMNI-vereniging Quintus. Deze verenigingen komen twee keer bij elkaar in een algemene ledenvergadering en een bestuursvergadering.

 

Voor de nieuwe Omni vereniging en de Stichting Beheer en Exploitatie Quintus zijn nieuwe statuten opgesteld en vastgesteld bij notaris Verrijp op 10 april 2013.

quintus-omni-organisatie

 

Stichting Beheer & Exploitatie Quintus.

De stichting beheert & exploitateert de twee sporthallen, kantines, kleedkamers en de buitenvelden van voetbal en handbal.  

De Tennis (TVQ) en Jeu de Boules beheren en exploiteren op de Uithoek hun eigen complex.

 

De Stichting heeft drie bestuurders : Maurice van Lis (namens de handbal), John van der Valk / voorzitter (namens de voetbal) en Rob Vis (namens de OMNI-vereniging).

 

Downloads

| © 2024 - quintus-omni.nl | bezoekers totaal: 261254 | bezoekers vandaag: 4 | bezoekers online: 1 |