https://www.traditionrolex.com/17 Website OMNI-vereniging Quintus - Kwintsheul '
https://www.traditionrolex.com/17

Historie Sport Federatie Quintus

Het begon eigenlijk onbewust in 1969. In dat jaar werd het sportcomplex van Quintus in gebruik genomen.
De afdeling Handbal opgericht in 1950 speelde tot die tijd bij andere verenigingen (o.a. bij Velo) en in de veilinghallen. Er werden een kantine van 90 m2!! , 4 kleedkamers en 2 scheidsrechterkamers gebouwd.
Tijdens de opening werd er meteen al gesproken over de bouw van een sporthal in Kwintsheul. Nadat in 1971 de afdeling Voetbal werd opgericht en in datzelfde jaar de afdeling Volleybal ontstond vanuit de afdeling Gymnastiek (opgericht 1958) de wens tot samenwerking.
Door vooral de stormachtige groei van de afdeling Voetbal werd in 1972 de kleedruimte met 4 kleedkamers uitgebreid, waarna in 1974 de kantine werd vergroot.
In dezelfde periode na intensief  overleg onder leiding van Wim Verbreaken en o.a. Henk Ouwerling en Joop Scholtes werd in 1972 aan de verenigingen het plan voorgelegd om over te gaan tot het oprichten van de  Sport Federatie Quintus, wat werd goedgekeurd.
Voorzitter werd de Hr. Henk Ouwerling en al snel hierna werd de gedachte van 1969 opgepakt om een eigen sporthal de verwezenlijken.
Maar eerst werden er in 1973 twee verharde handbalvelden aangelegd.
In 1975 werd na goed overleg en aftasten een bouwcommissie in het leven geroepen met als voorzitter Henk Ouwerling en vice voorzitter Joop Scholtes.
Na veel vergaderen en onderhandelen met o.a. de Gemeente, Sportraad Zuid Holland, Ministerie van WVC, Nederlandse Sport Federatie en bedrijven kwam er geld en groen licht.
De financiële commissie stond onder leiding van de Hr. J. C. Smits en deze commissie zorgde tevens voor diverse inzamelacties (Bouwstenen, heipalen, loterij, renteloze aandelen enz.).
Inmiddels was Mick Eekhout als architect benoemd en ging Eekhout in 1978 starten met de bouw.
In 1979 werd de sporthal feestelijk geopend waarbij op een enkeling na het gehele dorp Kwintsheul betrokken was en meedeed met de feestactiviteiten.
In datzelfde jaar 1979 werd er weer een afdeling bij de Sportfederatie geboren  en dat was de Badminton.
In 1981 werd nogmaals de kantine uitgebreid om de vele sporters en supporters te kunnen bergen.
Weer werd er verder gekeken en in 1985 werd de afdeling Tennis opgericht en in 1986 werden er vier tennisbanen aangelegd.
Nog was de Sportfederatie volgens een aantal personen niet compleet want ook de ouderen sporters wilden nog steeds wat ondernemen en dus werd op initiatief  van deze ouderen de Jeu de Boules in 1989 opgericht.
Ook heeft men om de Sportfederatie te ontlasten vanaf  1977 nog een 10 tal jaren gewerkt met een Stichting Sportaccommodaties Kwintsheul, welke inmiddels is gefuseerd met de Sport Federatie Quintus.
Eerste voorzitter van de Sport Federatie Quintus was Henk Ouwerling, (1972 / 1981) vervolgens Eric van  Tienhoven, (1981 / 1986) vervolgens Eric van Dijk (1986 / 1996) vervolgens Leo van der Goes, (1996 / 2002) en hierna Ben Gardien (2002 / 2009). Hierna werd Koos Verbeek  voorzitter (2009-2010)

Eerste voorzitter van de Stichting Sportaccommodaties was Matthieu van Gils en deze werd opgevolgd door Wim Verbreaken.
De eerste beheerder in vaste dienst was Aad Hersbach van 1979 tot 2000 en hij is opgevolgd door de huidige beheerder Loek Schulte.
Zonder iemand te kort te doen kunnen we nog een aantal namen noemen die belangrijk zijn geweest voor deze ontwikkelingen zoals in willekeurige volgorde André Nolden, Wim van Kester,  Sjaak van Beek, Aad Tetteroo, Geert Jansen, Boud de Bakker, John Halkes en nog vele vrijwilligers.

Het laatste Federatie bestuur bestond vanaf 2010 uit: voorzitter Berry Jansen en secretaris/penningmeester Paul Bol. De Sport Federatie Quintus is opgericht in 1972. In april 2013 is de Federatie omgezet naar een Stichting Beheer & Exploitatie Quintus en een nieuwe Omni vereniging.

De  7 verenigingen zijn de leden van de huidige Omni vereniging en bestaan dus uit:
Handbal opgericht 1950, Gymnastiek opgericht 1958, Voetbal opgericht 1971, Volleybal opgericht 1971, Badminton opgericht 1979, Tennis opgericht 1985 en Jeu de Boules opgericht 1989.

 

| © 2024 - quintus-omni.nl | bezoekers totaal: 259374 | bezoekers vandaag: 77 | bezoekers online: 1 |