https://www.traditionrolex.com/17 Website OMNI-vereniging Quintus - Kwintsheul '
https://www.traditionrolex.com/17

Elke verplichting is een beknotting in de beleving van vrijheid zowel in handelen als in omgang.

 

 

PROTOCOL DRANKBELEID

 Uitgangspunt voor het drankbeleid is de drankenwet met als controle apparaat de Keuringsdienst van Waren. Daarnaast is i.v.m. de aanwezigheid van de voetbalvereniging Quintus door de KNVB voor alle voetbalverenigingen een reglement opgesteld voor gebruik van alcoholische dranken en verpakkingseisen voor alle dranken rondom de voetbalvelden.  gelden de volgende regels. Hierbij kan bij overtreding de sanctie oplopen tot uitsluiting van de voetbalcompetitie.

Aangezien op het sportcomplex Quintus nog 6 verenigingen sport beoefenen zijn gezamenlijke afspraken en is centrale regelgeving nodig. Vandaar daar de volgende regels gelden voor het consumeren van non- en alcoholische dranken op het sportcomplex Quintus

 

Drankbeleid Sportcomplex Quintus

  1. Het drinken van alcoholische dranken is alleen toegestaan in de kantines (incl. terrassen) en het is verboden buiten de kantine drank (non- en alcoholische) in glas mee te nemen en te nuttigen;
  2. Het is niet toegestaan om in kleedkamers alcoholische dranken te nuttigen en het is daar ook niet toegestaan om non-alcoholische dranken in glas te drinken;
  3. Het is op en langs de speelvelden buiten alleen toegestaan om water of limonade in plastic verpakking te drinken;
  4. Het is op en langs de speelvelden in de sporthallen alleen toegestaan om water in plastic verpakking te drinken;
  5. Tijdens alle/diverse evenementen op het sportcomplex zijn wij genoodzaakt om zorg

te dragen dat de jeugd onder 18 jaar GEEN alcohol drinkt. Dit is in de eerste plaats een zeer gezonde opvatting en ten tweede kan dit namelijk bij overtreding een behoorlijke boete opleveren en dat moeten wij echt zien te voorkomen;

  1. Ieder dient het afval van alle consumpties op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken;
  2. Op het gehele complex wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd voor  alcoholisch drankgebruik, dat in de lijn met de geldende gemeentelijke regelgeving

 

Handhaving van het drankbeleid

Daarom doen wij hierbij een oproep aan al onze bezoekers op het sportcomplex:

  1. Bezoekers onder de 18 jaar: geen alcohol!!!
  2. Bezoekers boven de 18 jaar: drink lekker wat, maar geniet met mate. Bestel

absoluut geen alcohol voor een bezoeker onder de 18 jaar.

Sancties

Overtreding van het drankbeleid zal niet worden getolereerd. Indien het drankbeleid door een persoon / Quintus-lid wordt genegeerd, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.  Bv kan de betrokken persoon van het terrein  verwijderd worden. Mocht   Stichting Beheer & Exploitatie Quintus of een van de Quintus verenigingen  een boete opgelegd krijgen, dan zal ter zake van deze overtreding de boete op de overtreder worden verhaald.

 

Klachtenregeling

Met klachten over drankgedrag kunt u in eerste instantie terecht bij uw eigen verenigingsbestuur. Dit bestuur is tezamen met de Stichting Beheer & Exploitatie verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van uw klacht. In tweede instantie kan de klager c.q. melder van een overtreding terecht bij de Voedsel en Waren Autoriteit1).

| © 2024 - quintus-omni.nl | bezoekers totaal: 257898 | bezoekers vandaag: 5 | bezoekers online: 1 |