https://www.traditionrolex.com/17 Website OMNI-vereniging Quintus - Kwintsheul '
https://www.traditionrolex.com/17

Elke verplichting is een beknotting in de beleving van vrijheid zowel in handelen als in omgang.

 

Consumptiebeleid Sportcomplex Quintus

  1. Het is niet toegestaan zonder akkoord van de kantinecommissie / barcommissie etenswaren van ‘buiten’ te bestellen en te nuttigen op het sportcomplex van Quintus.
  2. Het is niet toegestaan zonder akkoord van kantinecommissie / barcommissie etenswaren / snacks mee te nemen naar het sportcomplex van Quintus en deze gereed te maken voor consumptie middels keukenapparatuur in de kantines.
  3. Het is niet toegestaan zelf-mee-genomen etenswaren in de kantines te nuttigen;
  4. Het is niet toegestaan etenswaren in de sporthallen te nuttigen;
  5. Het is in de kleedkamers alleen toegestaan om zelf voor eigen gebruik meegebrachte etenswaren te nuttigen;
  6. Ieder dient het afval van alle consumpties op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken;
  7. Uitzonderingen t.b.v. evenementen dienen vooraf afgestemd en goedgekeurd te worden met/door de kantinecommissie / barcommissie van de betreffende kantines en te worden vastgelegd in de kantinecommissie / barcommissie vergaderverslagen.
  8. .

 

Handhaving van het consumptiebeleid

Daarom doen wij hierbij een oproep aan al onze leden en bezoekers op het sportcomplex:

  1. Maak gebruik van de aangeboden etenswaren, welke beschikbaar zijn op het Sportcomplex;

 

Sancties

Overtreding van het consumptiebeleid zal niet worden getolereerd. Indien het consumptiebeleid door een persoon of personen/ Quintus-lid of leden wordt genegeerd, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen door de sportverenigingen. Een voorbeeld kan zijn: indien overtreding toch plaatsvindt en dit wordt geconstateerd, dan kunnen de betrokken persoon met de etenswaren van het Sportcomplex worden verwijderd.

 

Klachtenregeling

Met klachten over consumptiegedrag kunt u in eerste instantie terecht bij uw eigen verenigingsbestuur. Dit bestuur is medeverantwoordelijk voor een adequate afhandeling van uw klacht. Mocht uw verenigingsbestuur niet tot een oplossing kunnen komen dan zal deze hiervan melding doen bij het Omni-bestuur dat verantwoordelijk is voor een verdere afhandeling van uw klacht.

| © 2024 - quintus-omni.nl | bezoekers totaal: 255751 | bezoekers vandaag: 60 | bezoekers online: 1 |