'

03-11-2018 - Obligatielening Sportaccommodatie QuintusObligatielening voor renovatie kleedkamers Eekhouthal

 

Afgelopen oktober is gestart renovatie van de voorzieningen van de Eekhouthal, denk hierbij onder andere aan de kleedkamers en het sanitair.
Deze renovatie wordt gefinancierd via subsidie van Gemeente Westland, bijdragen van diverse steunfondsen en een obligatielening.

De sportaccommodatie heeft de obligatielening 2018-2026 uitgeschreven, waarbij 2% rente wordt geboden voor een looptijd van 8 jaar. Maak jij de renovatie mede mogelijk?

 

In hoofdlijnen enkele uitgangspunten:
• Benodigd: EUR 250.000
• Minimale inleg: EUR 500 in de vorm van een obligatielening
• Inschrijving: Verlengd tot 31 december 2018 
• Storting: Binnen 1 maand na bevestiging plaatsing
• Contractant: Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus
• Aflossing: lineair in 8 jaar startend vanaf 1 juli 2019
• Rente: 2% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande saldo
• Volgorde toekenning: op inschrijving en storting van het saldo
• Mogelijkheid tot het schenken van rente en/of aflossing aan Quintus verenigingen.

Dus om deze verbouwing te financieren gaat de Stichting Beheer Quintus (SBQ) een obligatielening uitzetten om maximaal €250.000 op te halen. Er worden obligaties uitgegeven van €500.

Op elke obligatie wordt gedurende acht jaar telkens €62,50 (1/8ste) afgelost en er wordt 2% rente betaald over het uitstaande bedrag.

De rente en/of aflossing kan ook worden geschonken aan een van onze vereniging en dan kan deze als gift worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.

Zie de rekenvoorbeelden

 

De obligatielening is een initiatief van de Sportaccommodatie Quintus in afstemming met de ABN AMRO, SWS en Westland Partners.

Voor meer informatie zie: http://www.sportaccommodatiequintus.nl/obligatielening-2018-2026/ of neem contact op met het bestuur van de Sportaccommodatie Quintus.

 

 

 


| © 2019 - quintus-omni.nl | bezoekers totaal: 153248 | bezoekers vandaag: 28 | bezoekers online: 1 |